Chào mừng bạn đến blog Cốc Cốc News Tin Tức Trang Chủ

Table of Content

Video Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a 🆗

Mẹo về Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a Chi Tiết

Bùi Thị Vân Thiện đang tìm kiếm từ khóa Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-22 23:50:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A'B'C' ) có đáy (ABC ) là tam giác vuông, (AB = BC = a. ) Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng ((ACC') ) và ((AB'C') ) bằng ((60^0) ) (tham khảo hình vẽ bên). Thể tích của khối chóp (B'.ACC'A' ) bằng

Nội dung chính
  Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A'B'C' ) có đáy (ABC ) là tam giác vuông, (AB = BC = a. ) Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng ((ACC') ) và ((AB'C') ) bằng ((60^0) ) (tham khảo hình vẽ bên). Thể tích của khối chóp (B'.ACC'A' ) bằng Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên A’B tạo với đáy một góc 45. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: Bài tập trắc nghiệm 60 phút Thể tích khối lăng trụ. - Khối đa diện và thể tích - Toán Học 12 - Đề số 9Video liên quan


Câu 33733 Vận dụng cao

Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A'B'C') có đáy (ABC) là tam giác vuông, (AB = BC = a.) Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng ((ACC')) và ((AB'C')) bằng (60^0) (tham khảo hình vẽ bên). Thể tích của khối chóp (B'.ACC'A') bằng


Đáp án đúng: a


Phương pháp giải

$V_B'.ACC'A' = V - V_B'.BAC = dfrac23V$, với V là thể tích khối lăng trụ.

Tính thể tích khối lăng trụ.

...

Phương pháp giải:

Thể tích khối lăng trụ: (V = Sh).

Lời giải rõ ràng:

Gọi I là trung điểm cua BC, kẻ (AH bot A'I).

(Delta ABC) đều cạnh a  ( Rightarrow AI = dfracasqrt 3 2;,,S_ABC = dfraca^2sqrt 3 4)

Ta có: (left{ beginarraylAI cap left( A'BC right) = left I right\AI = 3.OIendarray right. Rightarrow dleft( O;left( A'BC right) right) = dfrac13dleft( A;left( A'BC right) right))

Ta có: (left{ beginarraylBC bot AI\BC bot AA'endarray right. Rightarrow BC bot left( AA'I right) Rightarrow BC bot AH)

Mà (AH bot A'I Rightarrow AH bot left( A'BC right) Rightarrow dleft( A;left( A'BC right) right) = AH)

( Rightarrow dleft( O;left( A'BC right) right) = dfrac13AH = dfraca6 Rightarrow AH = dfraca2)

 

(Delta AA'I) vuông tại A, (AH bot A'I)

( Rightarrow dfrac1AH^2 = dfrac1AI^2 + dfrac1AA'^2 Leftrightarrow dfrac1left( dfraca2 right)^2 = dfrac1left( dfracasqrt 3 2 right)^2 + dfrac1AA'^2)

( Leftrightarrow dfrac4a^2 = dfrac43a^2 + dfrac1AA'^2)( Leftrightarrow AA' = dfracasqrt 6 4)

Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: (V = S_ABC.AA' = dfraca^2sqrt 3 4.dfracasqrt 6 4 = dfrac3a^3sqrt 2 16).

Chọn: A

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên A’B tạo với đáy một góc 45. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là:

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

img1

Tam giác ABC đều:img2

Góc giữa img3 vuông cân tại A

img4

img5 (đvtt).

Vậy đáp án đúng là: D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Thể tích khối lăng trụ. - Khối đa diện và thể tích - Toán Học 12 - Đề số 9

Làm bài

Chia sẻ

Một số thắc mắc khác cùng bài thi.

  Khối lăng trụ ABC.A’B’C’ hoàn toàn có thể tích bằng img1, đáy là tam giác đều cạnh bằng 2a. Tính khoảng chừng cách giữa AB và B’C’.

  Cho lăng trụ đứng img1 có đáy là tam giác đều cạnh img2. Mặt phẳng img3 tạo với mặt đáy góc img4. Tính theo img5 thể tích khối lăng trụ img6.

  Cho một tấm nhôm hình chữ nhật img1img2, img3. Ta gập tấm nhôm theo hai cạnh img4img5 vào phía trong cho tới lúc img6img7 trùng nhau như hình vẽ bên để dược một hình lăng trụ khuyết hai đáy. Khi đó hoàn toàn có thể tạo được khối lăng trụ với thể tích lớn số 1 bằng:

  Lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân tại A, img1, cạnh bên img2 và có hai đáy là hai tam giác nội tiếp hai đường tròn đáy của hình trụ img3. Tính thể tích khối trụ img4.

  Lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân AB = AC = a, A’C = 2a. Thể tích khối trụ là

  Cho khối lăng trụ đứng tam giác img1 có đáy là một tam giác vuông cân tại img2, img3, góc giữa img4 và mặt phẳng img5 bằng img6. Thể tích khối lăng trụ img7

  Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, có cạnh bằng 3, và hình nón có đỉnh O, đường tròn đáy có bán kính là O’A’ (như hình vẽ bên). Tính tỉ số img1, biết rằng V1 là thể tích của hình lập phương và V2 là thể tích của hình nón.img2

  Các đường chéo của những mặt một hình hộp chữ nhật bằng img1 Tính thể tích img2 của khối hộp chữ nhật đó.

  Cho hìnhhộpđứngimg1cóđáylàhìnhvuông, cạnhbênbằngimg2vàđườngchéoimg3. Thểtíchimg4củakhốihộpimg5bằngbaonhiêu?

  Tính thể tích img1 của khối hộp chữ nhật img2, biết img3

  Lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân AB = AC = a, A’C = 2a. Thể tích khối trụ là ?

  Xét một hộp bóng bàn có dạng hình hộp chữ nhật. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng bàn được xếp theo chiều dọc, những quả bóng bàn có kích thước như nhau. Phần không khí còn trống trong hộp chiếm

  Cho khối lăng trụ (T) có độ cao bằng a và thể tích bằng img1 Tính diện tích s quy hoạnh đáy S của (T).

  Lăng trụ đứng img1 có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên độ dài img2 . Thể tích khối trụ là ?

  Cho lăng trụ tam giác đều img1 có tất cả những cạnh đều bằng img2. Tính thể tích của khối lặng trụ.

  Cho hình lập phương cạnh a và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn trụ nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọiimg1 là diện tích s quy hoạnh của sáu mặt của hình lập phương, img2 là diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình trụ. Tỉ sốimg3 bằng ?

  Cho lăng trụ xiên tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu của A' xuống (ABC) là tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết AA' phù phù hợp với đáy ABC một góc 60 . Tính thể tích khối lăng trụ.

  Cho lăng trụ đứng img1 có đáy img2 là tam giác vuông tại img3; img4; img5. Biết cạnh bên của lăng trụ bằng img6. Thể tích khối lăng trụ là:

  Cho hình lăng trụđứng img1 cóđáy là hình vuông vắn cạnh bằng 3, đường chéo img2 của mặt bên img3 cóđộ dài bằng 5. Tính thể tích V của khối lăng trụimg4

  Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a, gọi I là trung điểm BC, góc giữa A’I và mặt phẳng (ABC) bằng img1. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với hai cạnh đáy là AD và BC trong đó img1, AC cắt BD tại O, thể tích khối chóp S.OCD là img2, khi đó thể tích khối chóp S.ABCD là:

  Cho hình lăng trụ đứng img1 có đáy ABC là tam giác vuông tại A, img2. Đuòng chéo B’C của mặt bên (BB’C’C) tạo với mặt phẳng (AA’C’C) một góc 30. Tính thể tích của khối lăng trụ theo a.

  Cho hình lăng trụ img1có đáy img2là hình thoi cạnh a, img3. Chân đường cao hạ từ B’ trùng với tâm O của đáy img4; góc giữa mặt phẳng img5với đáy bằng 60. Thể tích lăng trụ bằng:

  Cho hình hộp đứng img1 có đáy là hình vuông vắn, cạnh bên bằng img2 và đường chéo img3. Tính thể tích khối hộp này.

  Cho một hình hộp chữ nhật. Nếu ta tăng độ cao của hình hộp lên 6 lần và giảm những kích thước đáy 3 lần thì thể tích khối hộp thay đổi ra làm sao?

  Cho một khối trụ có bán kính đáy bằng a, thiết diện của hình trụ qua trục là hình vuông vắn cóchu vi là 8. Thể tích khối trụ có mức giá trị bằng:

  Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên A’B tạo với đáy một góc 45. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là:

  Tính thể tích V của khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh mặt đáy bằng img1 và độ cao bằng img2

  Đáy của lăng trụ đứng tam giác img1 là tam giác đều cạnh img2 . Mặt img3tạo với đáy một góc 30 và diện tích s quy hoạnh tam giác img4bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ.

  Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’. Gọi M là trung điểm cạnh AA’. Mặt phẳng (MBC) chia khối lăng trụ thành hai phần. Tỉ số thể tích cua hai phần đó bằng:

  Cho lăng trụđứng ABC.A’B’C’ cóđáy ABC là tam giác vuông cân tại B. Biết img1. Thể tích khối lăng trụđã cho là

  Cho hình lăng trụ tam giác đều img1img2, img3. Tính thể tích khối lăng trụ img4.

  Cho hình lăng trụ img1. Gọi img2, img3, img4 lần lượt là những điểm thuộc những cạnh img5, img6, img7 sao cho img8, img9, img10. Gọi img11, img12 lần lượt là thể tích của hai khối đa diện img13img14. Tính tỉ số img15.

Một số thắc mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Cho hình hộp chữ nhật img1img2. Gọi M, N, P lần luợt là trung điểm những cạnh img3img4 (tham khảo hình vẽ bên). Côsin góc giữa hai mặt phẳng img5img6bằng: img7

  Cho một lượng rất nhỏ bột sắt vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch (A) và khí (B). Sau đó cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch (A) thì thu được dung dịch (D) và chất rắn (E). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số chất trong dung dịch (D) (không tính nước) và chất rắn (E) lần lượt là ?

  Cho vậtđượcđỡbởihaithanhnhưhìnhvẽ. Biếtgiatốctrọngtrườngg = 10 m/s2vàcácphảnlựcdo thanhtácdụnglênvậthướngdọctheothanh. Lựcdo thanh(1) tácdụnglênvậtlà50 N. Khốilượngcủavậtlà: img1

  Trong hệ trục tọa độimg1cho hai điểm img2 và đường thẳng img3.Tìm điểm img4trên đường thẳng img5sao cho tam giác img6 nhỏ nhất .

  Giá trị lớn số 1 của hàm số img1 đạt được khi:

  Cho một tấm tôn hình chữ nhật ABCD có img1 . Ta gập tấm tôn theo 2 cạnh MN và QP vào phía trong sao cho BA trùng với CD để được lăng trụ đứng khuyết hai đáy. Khối lăng trụ có thể tích lớn nhất khi img2 bằng bao nhiêu? img3

  Hàm số img1 đồng biến trên:

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm sốimg1 tại điểm img2 có phương trình:

  Đung nóng 100 gam dung dịch Glucozơ 18% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=QIPIjfe5lq0[/embed]

Video Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a tiên tiến nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a miễn phí.

Giải đáp thắc mắc về Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha #Cho #hình #lăng #trụ #đứng #ABC #phẩy #phẩy #phẩy #có #đáy #ABC #là #tam #giác #đều #cạnh - 2022-04-22 23:50:06 Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a

Post a Comment